Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Steeds vaker geneesmiddelen in drinkwater

Nieuws van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Geneesmiddelen komen, vaker dan enkele jaren geleden, in zeer lage concentraties voor in drinkwater en drinkwaterbronnen. De meest voorkomende medicijnen zijn slecht afbreekbaar in het milieu en/of worden veel gebruikt. De hoeveelheden zijn echter zo laag dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM.

Het onderzoek is een vervolg op een inventarisatie van vier waterinstituten in 2003. Het RIVM heeft destijds vier geneesmiddelen in drinkwater aangetoond. Nu heeft het RIVM van 22 geneesmiddelen onderzocht in welke hoeveelheden ze voorkomen in drinkwater en drinkwaterbronnen. Hiervoor is een meetprogramma tweemaal uitgevoerd bij 22 drinkwaterproductielocaties.Om de verspreiding van humane en diergeneesmiddelen naar water te verminderen heeft het kabinet begin 2007 een pakket aan beleidsmaatregelen voorgesteld. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het beperken van geneesmiddelgebruik, het inzamelen en vernietigen van ongebruikte medicijnen, en het ontwikkelen van geneesmiddelen die beter worden opgenomen in het lichaam en makkelijker worden afgebroken in milieu. Deze beleidsmaatregelen lijken nuttig en nodig om het watermilieu en het drinkwater nu en in de toekomst te beschermen tegen verontreiniging met medicijnen.
www.rivm.nl/persberichten/2007/geneesmiddelen_in_drinkwater_2007.jsp - 13 sep 2007« Vorige
[Receptenverkeer: is de digitale weg de snelweg?]
Volgende »
[Voorkom darmkanker, eet veel vis]

Gevonden op deze pagina: