Kosten gezondheidszorg door roken kunnen verminderd worden met Champix®

Nieuws van: Persbericht Pfizer
Vandaag zijn tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) gegevens gepresenteerd die aantonen dat Champix® (varenicline) vergeleken met bupropion en nicotine vervangende therapie (b.v. nicotinekauwgom en pleisters) meer rokers helpt te stoppen met roken én de gezondheidszorgkosten op de lange termijn kan verminderen.

Roken blijft de Europese Unie miljarden kosten, de geschatte kosten in 2000 bedroegen tot wel €130.3 miljard. Dit komt overeen met tussen de 1.04% -1.39% van het bruto nationaal product van de Europese Unie. Deze nieuwe gegevens duiden erop dat er met Champix® meer aan roken gerelateerde ziekten kunnen worden voorkomen dan met bupropion en nicotine vervangende therapie.

In vijf Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Zweden en Engeland) heeft een economische evaluatie plaatsgevonden om de kosteneffectiviteit te onderzoeken van een eenmalige stoppoging met Champix® vergeleken met andere beschikbare farmacotherapieën voor stoppen met roken.

De lange termijn voordelen van het stoppen met roken op de gezondheid en hieraan gerelateerde economische effecten zijn berekend met gebruik van het Benefits of Smoking Cessation on Outcomes (BENESCO) model. Met dit model kunnen de kosten en de te verwachten levensduur, gecorrigeerd voor kwaliteit van leven (zogenaamde quality-adjusted life Years (QALY)), over de levensduur van een cohort rokers die een stoppoging doet berekend worden.

De kosten per gewonnen QALY werden berekend voor een met Champix® behandeld cohort rokers dat gemotiveerd was om te stoppen vergeleken met eenzelfde cohort rokers gemotiveerd om te stoppen met roken die niet behandeld werden (stopten zonder hulp) of behandeld werden met bupropion of nicotine vervangende therapie.

In alle vijf de landen deed Champix® het beter dan bupropion en nicotine vervangende therapie dankzij betere effectiviteit en meer besparing van zorgkosten. Er is een marginale toename in kosten vergeleken met stoppen zonder hulp. De extra kosten per gewonnen QALY over een levenslange periode is 320 Euro in Nederland, 921 Euro in Zweden en 2314 Euro in Duitsland.

Er werd berekend dat wanneer rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken (ongeveer 25% van de rokers in Nederland) behandeld worden met Champix® er 22.586 gevallen van roken gerelateerde ziekten (COPD, longkanker, coronaire hartziekten en beroerte (eerste en volgende events)) voorkomen worden in vergelijking met geen hulp bij het stoppen. Voor bupropion en nicotine vervangende therapie worden er 13.808 en 15.576 gevallen van roken gerelateerde ziekten voorkomen.
www.pfizer.nl - 5 okt 2007« Vorige
[Compensatie eigen risico voor meer mensen]
Volgende »
[Snellere diagnose ziekte van Kahler]

Gevonden op deze pagina: