Annamarie Thomas reikt Abbott Reuma Bokaal uit

Nieuws van: Persbericht HPRC
Gisteravond ontving Leen Salij, voorzitter van de Stichting Bechterew in Beweging, uit handen van schaatsster Annamarie Thomas de Abbott Reuma Bokaal. Deze bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich, ondanks zijn of haar lichamelijke beperking, inzet voor anderen. Dat kan op veel manieren, Leen Salij doet dat door zich actief in te zetten voor patienten met de ziekte van Bechterew, een ernstige reumatische aandoening.

De Stichting Bechterew in Beweging is oorspronkelijk voortgekomen uit de Rotterdamse reumapatiëntenvereniging, een van de ongeveer honderd lokale reumapatiëntenverenigingen die worden gesubsidieerd door de landelijke Reumapatiëntenbond. Salij merkte dat mensen met de ziekte van Bechterew andere, soms heel specifieke, behoeften hebben dan de overige reumapatienten. Vooral op het gebied van beweging was er voor Bechterewpatienten de noodzaak iets meer te doen.

Volleybaltoernooi
Uiteindelijk werd de Stichting Bechterew in Beweging opgezet, inmiddels uitgegroeid tot een grote en actieve patientenvereniging met als beschermvrouwe Annamarie Thomas, die zelf ook de ziekte van Bechterew heeft. De Stichting organiseert diverse activiteiten, de grootste hiervan is het jaarlijkse volleybaltoernooi voor Bechterewpatienten. Begonnen met slechts een paar teams, is dit toernooi (met het afgelopen jaar bijna 40 deelnemende teams uit het hele land) uitgegroeid tot een bijna internationaal evenement. Volgend jaar worden de eerste deelnemers uit het buitenland verwacht.

Jonge man
Salij en zijn bestuursleden steken enorm veel tijd in dit vrijwilligerswerk en daarnaast doet Salij er alles aan om de ziekte van Bechterew en de specifieke problemen die daarmee samenhangen onder de aandacht te brengen. Zo geeft hij lezingen en voordrachten onder meer over zijn eigen ervaringen. Salij was, zoals vaak voorkomt bij de ziekte van Bechterew, nog een jonge man toen de eerste symptomen zich voordeden.

Betere behandeling
'Wat dat betreft ben ik wat te vroeg geboren', aldus Salij, die ook de typische verkromde ruggengraat heeft; het meest in het oog springende symptoom van Bechterew. 'Inmiddels zijn er zulke goede middelen beschikbaar, dat mensen tegenwoordig een veel geringere kans hebben op het krijgen van deze vergroeiingen. De ontstekingsactiviteit wordt namelijk geremd, zodat botafbraak afneemt', aldus Salij, die het belangrijk vindt dat de patienten van nu goed worden voorgelicht en op tijd worden doorverwezen.

De Abbott bokaal
Aan de Abbott bokaal is een geldprijs verbonden in de vorm van een cheque van ? 1.000,-. Waar hij de cheque aan gaat besteden, weet Salij nog niet, maar zeker is dat het een mooi bedrag is waarvan hij zeker samen met zijn vrouw Lia van zal gaan genieten. Ze reizen graag, dus wie weet zit er binnenkort een extra reisje in!
Abbott, het farmaceutische bedrijf dat deze prijs sponsort, vindt dat de patienten, in dit geval de patienten met de ziekte van Bechterew, erbij geholpen moeten worden zoveel mogelijk van hun leven te maken. Aan de ene kant zijn er de medicijnen, maar juist de persoonlijke inzet en het optimisme van veel Bechterew-patienten moeten volgens het bedrijf aangemoedigd worden.
www.stichting-bechterew.nl - 30 nov 2007« Vorige
[Emiel van Galen gekozen als voorzitter HMPWG]
Volgende »
[Mobiele hulpposten gestart in cycloongebied Bangladesh]

Gevonden op deze pagina: