College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Bijeenkomst elektronisch aanleveren dossiers

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Op donderdag 24 januari 2008 organiseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een uitgebreide informatiebijeenkomst in het World Forum Convention Center in Den Haag.

Op deze bijeenkomst zal het CBG een toelichting geven op de verplichting tot het elektronisch aanleveren van dossiers per 1 april 2008 op basis van de nieuwe geneesmiddelenwet. Deze verplichting zal samen gaan met een strengere validatie 'aan de poort' met betrekking tot de inhoud en het elektronische formaat van de indiening. Ook over deze strengere validatie zal nadere informatie worden gegeven.

Hoewel de verplichting tot elektronisch indienen alleen van toepassing is op de humane sector, zal het strenger valideren voor alle sectoren gelden. U zult begrijpen dat deze bijeenkomst daarom van groot belang is voor alle farmaceutische bedrijven.

Naast genoemde onderwerpen zal er ook aandacht zijn voor de ontwikkelingen rond het bedrijfssysteem ICI, de lancering van onze nieuwe website en een update van andere regulatoire ontwikkelingen .
www.cbg-meb.nl - 19 dec 2007« Vorige
[Voorstel voor verbeteringen mondzorg]
Volgende »
[Casimir-subsidie voor Paul Geutjes]