Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Voorstel voor verbeteringen mondzorg

Nieuws van: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt vandaag twee consultatiedocumenten over mondzorg voor aan haar stakeholders. Het rapport 'Vrije prijsvorming mondzorg' bevat een analyse naar de mogelijkheden van vrije prijsvorming voor de deelmarkten orthodontie, mondhygiëne en tandprothetische zorg. Het document 'Herziening bekostigingsstructuur mondzorg' bevat voorstellen tot verbetering van de prestaties, tarieven en de transparantie in de sector. De NZa nodigt haar stakeholders uit om te reageren.

Beide documenten bevatten voorstellen tot verbeteringen in de verschillende onderdelen van de mondzorg. Uitgangspunt daarbij is het belang van de consument.

Voor het consultatiedocument 'Vrije prijsvorming mondzorg' heeft de NZa onderzocht of verschillende deelmarkten van de mondzorg in aanmerking komen voor vrije prijsvorming. Daaruit blijkt dat aan een aantal randvoorwaarden voor vrije prijsvorming nog niet is voldaan. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of de consument op deze markten kritisch gaat inkopen. Ook is de markt nu niet transparant, wat het voor de consument lastig maakt om een weloverwogen keuze te maken.

De consument moet op vrije markten in staat zijn een stevige positie in te nemen, in de mondzorg is de NZa er nog niet van overtuigd dat de consument die rol kan innemen. De NZa stelt voor om op de deelmarkten orthodontie, mondhygiëne en tandprothetische zorg in een aantal regio's te experimenteren met vrije prijzen voordat definitief wordt overgegaan tot liberalisering. Voordat met een experiment kan worden begonnen is het noodzakelijk daar heldere prestaties voor zijn ontwikkeld en dat de consument in staat is te kiezen op basis van informatie over prijs en kwaliteit.

Het consultatiedocument 'Herziening bekostigingsstructuur mondzorg' bevat een sterkte-zwakte analyse van de huidige bekostigingsstructuur en schetst de mogelijkheden om die te verbeteren. De voor- en nadelen van de verschillende scenario's zijn daarbij in kaart gebracht. De NZa geeft in dit stadium nog geen oordeel over een voorkeursscenario.

Belangrijke informatiebron voor de documenten zijn de interviews die de afgelopen maanden met verschillende partijen zijn gehouden. De NZa hecht veel waarde aan de input van betrokken partijen. Belangstellenden kunnen tot eind januari reageren. Aan de hand van deze reacties toetst de NZa haar opvattingen en beleidsvoornemens. Mede op basis van de reacties die in de consultatieronde worden verzameld wordt het uitgewekt in een advies aan VWS in de vorm van een visiedocument. De NZa streeft ernaar het advies in april 2008 af te ronden.
www.nza.nl/nza/Nieuws/voorstel_verb_mondzorg/ - 19 dec 2007« Vorige
[AMC gaat Avastin en Lucentis vergelijken bij behandeling maculadegeneratie]
Volgende »
[Bijeenkomst elektronisch aanleveren dossiers]

Gevonden op deze pagina: