College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Rapport over medicatieveiligheid

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Op 26 maart is aan de Tweede Kamer een rapport over medicatieveiligheid aangeboden: het zogenaamde HARM Wrestling rapport, afkomstig van de Expertgroep Medicatieveiligheid.

Het CBG heeft met veel belangstelling kennis genomen van de aanbevelingen in dit rapport. Het CBG onderschrijft de conclusie dat op het gebied van medicatieveiligheid nog veel verbeteringen nodig zijn. Ook het CBG streeft ernaar een duidelijke bijdrage aan medicatieveiligheid te leveren door middel van adequate patiënteninformatie en geneesmiddelenbewaking.

Het rapport wijst op de risico's van NSAIDs (niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen) en ASA (acetylsalicylzuur of aspirine).

Onder andere vanwege deze risico's heeft het CBG al eerder besloten om deze middelen niet voor de status Algemene Verkoop (AV) in aanmerking te laten komen, maar wel voor de status Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD. Het CBG zal bezien of een verdere aanscherping zoals verwoord in aanbeveling 17, het onderbrengen van de NSAIDs en ASA in de Uitsluitend Apotheek (UA) categorie, voor de genoemde geneesmiddelen aangewezen is.
www.cbg-meb.nl/...-geneesmiddelen/actueel/Medicatieveiligheid/default.htm - 27 mrt 2008« Vorige
[Medicijncheck voor ouderen zou verplicht moeten zijn]
Volgende »
[Meerwaarde Champix bij stoppen met roken niet aangetoond]

Gevonden op deze pagina: