College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Rapport over medicatieveiligheid

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Op 26 maart is aan de Tweede Kamer een rapport over medicatieveiligheid aangeboden: het zogenaamde HARM Wrestling rapport, afkomstig van de Expertgroep Medicatieveiligheid.

Het CBG heeft met veel belangstelling kennis genomen van de aanbevelingen in dit rapport. Het CBG onderschrijft de conclusie dat op het gebied van medicatieveiligheid nog veel verbeteringen nodig zijn. Ook het CBG streeft ernaar een duidelijke bijdrage aan medicatieveiligheid te leveren door middel van adequate patiënteninformatie en geneesmiddelenbewaking.
www.cbg-meb.nl/...-geneesmiddelen/actueel/Medicatieveiligheid/default.htm - 27 mrt 2008« Vorige
[Medicijncheck voor ouderen zou verplicht moeten zijn]
Volgende »
[Meerwaarde Champix bij stoppen met roken niet aangetoond]

Gevonden op deze pagina: