College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Anti-epileptica en suïcidaliteit

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Het gebruik van anti-epileptica kan een gering verhoogd risico op su´cidaal gedrag en su´cidale gedachten geven. Dit concludeert het Europese wetenschappelijke comitÚ voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP), waarin het CBG is vertegenwoordigd, op basis van een beoordeling van gegevens uit klinische onderzoeken, meldingen van bijwerkingen en literatuur. Hierbij waren de volgende stoffen betrokken: carbamazepine, felbamate, gabapentine, lamotrigine, leveliracetam, natriumvalproaat, oxcarbamazepine, pregabelin, tiagabine, topiramaat, vagabatrin en zonisamide.

Anti-epileptica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. Sommige anti-epileptica worden ook gebruik om andere aandoeningen te behandelen, zoals schizofrenie en bipolaire stoornis (ernstige geestesziektes), angst en ernstige pijn door beschadiging van zenuwen.

Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om te zeggen of het verhoogde risico op su´cidaal gedrag en su´cidale gedachten door de verschillende anti-epileptica even groot is. Daarnaast is niet bekend waardoor anti-epileptica het risico op su´cidaal gedrag en su´cidale gedachten zouden kunnen verhogen. Daardoor is het niet mogelijk om aan te geven bij welke middelen er geen verhoogd risico bestaat en wordt de productinformatie van alle anti-epileptica aangepast.

PatiŰnten die anti-epileptica gebruiken moeten hier niet mee stoppen op basis van de nieuwe informatie. PatiŰnten die zich zorgen maken over het gebruik van anti-epileptica of waarbij zich gedachten over zelfbeschadiging of zelfdoding ontwikkelen wordt aangeraden contact op te nemen met hun arts.

De FDA heeft ook een onderzoek ingesteld naar het risico van su´cidaal gedrag en su´cidale gedachten bij het gebruik van anti-epileptica. De uitkomst van dit onderzoek komt overeen met de uitkomst van het Europese onderzoek.

Lees verder op de website van het CBG.
www.cbg-meb.nl/...esmiddelen/actueel/20080801-anti-epileptica/default.htm - 1 aug 2008« Vorige
[Pilstrop voor groothandel]
Volgende »
[pharma.be over de campagne van Test-Aankoop tegen de promotie van oorschriftplichtige geneesmiddelen bij het grote publiek]