Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Wijziging vergoeding statines

Nieuws van: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Vanaf 1 januari 2009 wordt de aanspraak op cholesterolverlagers gebaseerd op de richtlijn van de beroepsgroep.

Dit betekent dat statines onder een andere voorwaarde worden opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering dan tot nu toe het geval was. De voorgenomen wijziging van de voorwaarden volgt op een advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ heeft in het pakketadvies 2008 voorgesteld de nadere voorwaarden van cholesterolverlagers aan te passen. Het voorstel was de voorwaarden zo te actualiseren dat behandeling met andere cholesterolverlagende geneesmiddelen dan simvastatine uitsluitend wordt vergoed als behandeling met simvastatine onvoldoende effectief is gebleken of om medische redenen ongewenst is. De minister neemt het advies van het CVZ dus niet integraal over.

Voorwaarde voor vergoeding; simvastatine en pravastatine geen toetsing vooraf
Met het baseren van de aanspraak op de richtlijnen van de beroepsgroep, neemt de KNMP aan dat de minister doelt op de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement uit 2006 van het NHG en het CBO.

De zorgverzekeraars hebben de regeling als volgt geïnterpreteerd.

Alle statines blijven vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hoeft het afleveren van simvastatine en pravastatine niet vooraf te worden getoetst. Voor de andere statines en ezetimib moet een artsenformulier zijn ingevuld.
Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers.

Andere cholesterolverlagende middelen zoals fibraten en nicotinezuurderivaten, vallen niet onder deze voorwaarde.

Het artsenformulier wordt nog geplaatst op de site van http://www.zn.nl.

Standpunt KNMP
De KNMP is niet gelukkkig met de wijze waarop wordt getracht de doelmatiheid te bereiken. Volgens de KNMP kan doelmatigheid ook worden verbeterd door voort te gaan met stimuleren van hte naleven van de richtlijnen. Zorgverzekeraars kunnen achteraf toetsen of voorschrijvers een vooraf afgesproken percentage van voorkeur statines hebben voorgeschreven. De apothekers kunnen via het leveren van spiegelinformatie de voorschrijvers helpen om aan de doelstelling te voldoen. Het CVZ heeft dit voorstel niet overgenomen omdat volgens hen de laatste 17 jaar te weinig progessie is geboekt op doelmatig voorschrijven van statines.
http://knmp.nl/vakinhoud/nieuws/wijzing-in-vergoeding-statines/ - 4 dec 2008« Vorige
[Motie herstel clawback apotheekhoudende]
Volgende »
[Roken: nieuw product moet helpen bij stoppen]

Gevonden op deze pagina: