Medicijnvervuiling blijkt schadelijk voor waterleven

Nieuws van: Stichting Huize Aarde
Geneesmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen zijn schadelijk voor vissen en andere waterorganismen. Dit blijkt uit een artikel in het tijdschrift H2O (nr5/2009), een vakblad voor waterbeheerders. De vraag is of risicovolle medicijnen deze maand door de Europese Commissie op de lijst prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water geplaatst worden.Humane geneesmiddelen komen na het gebruik in het riool, oppervlakte-, grond-, en drinkwater terecht. Veterinaire medicijnen komen in melk, vlees en eieren terecht. Zij vervuilen de bodem en het water, en worden door voedselgewassen opgenomen. Deze medicijnvervuiling kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van waterzuivering, rioolslib, zwem- en drinkwater, bodem en voeding. Alle organismen in het oppervlaktewater en in landbouwgrond worden gedurende hun hele levenscyclus voortdurend blootgesteld aan een cocktail van geneesmiddelen en andere industriële stoffen. Dit kan de soortdiversiteit en voedselkringlopen in bodem en water beïnvloeden. Ook kan de toenemende medicijnvervuiling gevolgen hebben voor economische activiteiten zoals watertoerisme, visvangst, oester- en mosselteelt, en voor de volksgezondheid.

Om al deze redenen zijn maatregelen ter vermindering van medicijnvervuiling onvermijdelijk. Door de auteurs wordt aanbevolen geneesmiddelen met de grootste risico’s voor het milieu op de prioritaire stoffenlijst van de Europese Kaderrichtlijn Water te plaatsen. Deze maand start de Europese Commissie een nieuwe ronde waarin prioritaire stoffen voor deze kaderrichtlijn worden vastgesteld. Indien geneesmiddelen op de lijst worden geplaatst, moeten de EU-lidstaten binnen vijf jaar emissiebeperkende maatregelen ontwikkelen. Maatregelen zoals verbeterde afvalwaterzuivering en verantwoord geneesmiddelgebruik door de gezondheidssector, consument en veterinaire sector. Tevens wordt de farmaceutische industrie hierdoor gestimuleerd om geneesmiddelen milieuvriendelijker te maken.

H2O is een vaktijdschrift op het gebied van watervoorziening en waterbeheer, tevens het officiële orgaan van de vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN), Waternetwerk en Kiwa NV, zie http://www.vakbladh2o.nl
www.groenegezondheid.nl/...myuploads/Media/rademaker_delange_h2o_05nl.pdf - 11 mrt 2009« Vorige
[Oostenrijkse apothekers krijgen inzicht in medicijnengebruik patiënten]
Volgende »
[Waarschuwingen bij e-medicatievoorschriften vaak genegeerd]

Gevonden op deze pagina: