Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Per apotheekbereiding 2,8 bestanddelen

Nieuws van: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
De bereidingen van de Nederlandse apotheken bevatten gemiddeld 2,8 bestanddelen. Het aantal verschillende bestanddelen dat voor de bereidingen is gebruikt bedraagt 5200. Daarmee zijn 28.000 verschillende combinaties gemaakt.

Het nieuwe SFK-bestandsformaat (SFK4) dat per 1 juli 2008 is ingevoerd, geeft de SFK inzicht in de samenstellingen van de bereidingen die niet volgens een landelijk protocol zoals een FNA- of een LNA-voorschrift zijn bereid. In SFK4-bestanden kunnen niet alleen de totaalgegevens van de magistrale receptuur worden aangeleverd, zoals in SFK3, maar ook de individuele bestanddelen.

In de tweede helft van 2008 hebben Nederlandse apotheken 475.000 bereidingen aan de SFK aangeleverd die volgens een individueel of een lokaal bereidingsvoorschrift zijn gemaakt en waarvan de samenstellende delen bij de SFK bekend zijn. Hierin verwerkten zij in totaal bijna 5200 verschillende bestanddelen. Dat zijn niet alleen grondstoffen, maar ook geregistreerde handelspreparaten. De SFK heeft in de bereidingen ruim 28.000 verschillende combinaties kunnen onderscheiden van bestanddelen die in de G-Standaard met een prescriptiecode zijn opgenomen. Producten zonder prescriptiecode zoals gelatinecapsules, medicatiecassettes en dergelijke zijn om onderzoekstechnische redenen buiten beschouwing gelaten.

Vaakst verwerkt


Vaakst gecombineerd


Per bereiding

www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2009/2009-11.html - 12 mrt 2009« Vorige
[TROS Radar ontmaskert DNA-kwakzalverij]
Volgende »
[Krimp van de hippocampus gaat vooraf aan ziekte van Alzheimer]