Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Dure middelen kostenpost nummer 1 bij kinderen

Nieuws van: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Het aandeel van dure geneesmiddelen ligt bij kinderen tot en met 10 jaar veel hoger dan bij volwassenen. Van het totale aantal voorschriften bepaalt 1% bijna de helft van de uitgaven. Dit komt vooral door de geneesmiddelen palivizumab en somatropine.

In 2008 bedroegen de gemiddelde geneesmiddelenuitgaven per voorschrift bij kinderen tot en met 10 jaar € 26. Ze wijken daarmee maar beperkt af van het gemiddelde voor alle Nederlanders, dat uitkwam op € 29. Bij kinderen bepalen dure geneesmiddelen 1% van het aantal verstrekkingen en 48% van de uitgaven. Dit ligt veel schever dan bij alle Nederlanders, want daarbij gaat dit om 0,4% respectievelijk 17%. De SFK betitelt een door de openbare apotheek verstrekt geneesmiddel als duur als de uitgaven per voorschrift het bedrag van € 500 overstijgen.

Top 2
De uitgaven aan dure geneesmiddelen namen in de afgelopen vijf jaren sterk toe. Bij kinderen tot en met 10 jaar waren deze geneesmiddelen in de periode 2004 tot en met 2008 verantwoordelijk voor ruim 80% van de uitgavenstijging. Dit percentage ligt bij kinderen beduidend hoger dan bij alle Nederlanders, bij wie de dure geneesmiddelen in dezelfde periode voor bijna de helft van de totale uitgavenstijging zorgden. Bij kinderen gaat het bovendien om slechts twee dure geneesmiddelen: palivizumab en somatropine. Samen zijn zij goed voor ruim 90% van de totale uitgaven aan dure kindergeneesmiddelen. Ze voeren bovendien de top 10 aan van geneesmiddelen bij kinderen met de hoogste uitgaven.

Palivizumab (Synagis) is een preventief medicijn tegen het respiratoir syncytiumvormend virus (RSV). De uitgaven per voorschrift van dit geneesmiddel bedroegen € 890. De behandeling wordt alleen vergoed uit het basispakket voor kinderen uit risicogroepen volgens de voorwaarden die daaraan zijn gesteld in bijlage 2 volgens de Regeling Zorgverzekering. Met € 2150 liggen de uitgaven per voorschrift van somatropine zelfs beduidend hoger. Somatropine is verkrijgbaar onder de merknamen Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropinaq, Omnitrope en Zomacton en wordt eveneens vergoed onder de daarvoor geldende nadere voorwaarden.

Top 10 overig
De overige posities in de top 10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven bij kinderen worden grotendeels ingenomen door geneesmiddelen waarvan de uitgaven per verstrekking aanzienlijk lager uitvallen en meer in de buurt liggen van het gemiddelde. Het gaat om middelen als amoxicilline, de combinatie daarvan met de enzymremmer clavulaanzuur, macrogol (inclusief combinaties daarvan) en de huidpreparaten van fusidinezuur en hydrocortison. Deze geneesmiddelen behoren ook tot de middelen die apotheken het vaakst aan kinderen verstrekken. Andere geneesmiddelen met hoge uitgaven bij kinderen zijn desmopressine - dat bij kinderen vooral wordt inge zet bij nachtelijk bedplassen - en triptoreline. Het gebruik van triptoreline bij kinderen is geïndiceerd bij een te vroeg intredende puberteit. De uitgaven per voorschrift van dit middel (€ 440) zijn net te laag om te worden gerekend tot de dure geneesmiddelen.
www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2009/2009-14.html - 2 apr 2009« Vorige
[Groot vaccinatieonderzoek onder ouderen in Tilburg]
Volgende »
[Medicatiebeoordeling, wat houdt het in en wat komt er bij kijken]