College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Indelingssystematiek afleverstatus ontstekingsremmers (NSAIDs) en aspirine

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)


De indelingssystematiek is vastgesteld op het niveau van de werkzame stoffen. Het CBG neemt per individueel product een definitief besluit nadat de betreffende firma's hierover binnen enkele weken zijn geïnformeerd. De indelingssystematiek is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook zijn relevante aanbevelingen in de afweging meegenomen uit het 'HARM-Wrestling' rapport dat in het voorjaar van 2008 is uitgebracht door Nederlandse experts op het gebied van medicatieveiligheid.

Er zijn drie punten bepalend voor de indelingssystematiek van de NSAIDs: de werkzame stof, de dosering en de verpakkingsgrootte. Het CBG constateert dat de dosering van de onderzochte ontstekingsremmers, zowel per keer als per dag, de belangrijkste factor is voor het terugdringen van de risico's van bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen. Daarnaast beoogt het CBG met het limiteren van de verpak kings grootte de mogelijke gezondheidsrisico's te minimaliseren.Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft onder meer tot taak geneesmiddelen in te delen in categorieën, afhankelijk van de veiligheidsrisico's voor de gebruiker. Aldus vindt toekenning plaats van de wettelijke afleverstatus. De hoofdindeling is die tussen receptgeneesmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen. De zelfzorgmiddelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: UA (uitsluitend apotheek), UAD (uitsluitend apotheek en drogist) en AV (algemene verkoop).
De indelingscriteria liggen in de wet vast. Het CBG neemt de indeling in acht bij de afgifte of wijziging van handelsvergunningen.
www.cbg-meb.nl/...tatus-ontstekingsremmers-NSAIDs-en-aspirine/default.htm - 14 jul 2009« Vorige
[Ontstane ruimte voor DCP-procedures in 2009 nu ingevuld]
Volgende »
[Landelijke werkgroep pakt obesitas bij kinderen aan]