College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Besluit systematiek indeling zelfzorg NSAIDs definitief

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)


Na zorgvuldige analyse van de ingediende zienswijzen op het voorgenomen besluit, kwam het College tot de conclusie dat de ingebrachte argumenten geen aanleiding vormden de eerder gekozen systematiek aan te passen. De indieners van de zienswijzen hebben inmiddels schriftelijk bericht ontvangen over het besluit met een algemene reactie op de zienswijzen.

In het bericht wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen die in drie clusters zijn ondergebracht:
  • de wetenschappelijke onderbouwing van de gekozen systematiek,
  • de aanpassing van de verpakkingsgrootte als beleidsinstrument bij risico minimalisatie en
  • de gekozen regulatoire aanpak.
Het voorgaande betekent dat het College het besluit tot herindeling van de NSAIDs op grond van deze indelingssystematiek gaat uitvoeren. De betrokken vergunninghouders van de individuele producten ontvangen hierover zo snel mogelijk een brief en een aangepaste handelsvergunning.
www.cbg-meb.nl/...ematiek-indeling-zelfzorg-NSAIDs-definitief/default.htm - 9 okt 2009« Vorige
[Griepvaccin nauwelijks besteld]
Volgende »
[Invloed van leeftijd en geslacht op reuma]

Gevonden op deze pagina: