Nieuws Nieuws over geneesmiddelen en farmabedrijven.

XML RSS feedRSS feed van deze pagina


Gezondheidsraad

Zes openbare conceptrapporten

Nieuws van: Gezondheidsraad
N,N-Dimethylformamide - Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity

Vooruitlopend op het besluit van de minister met betrekking tot een nieuw classificatiesysteem voor kankerverwekkende stoffen, heeft de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (Commissie GBBS) zes conceptrapporten opgesteld waarin steeds de kankerverwekkende eigenschap van een stof wordt geŰvalueerd...
www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/zes-openbare-conceptrapporten - 26 aug 2010« Vorige
[Veel meer donoren door wervingsactie]
Volgende »
[Publicatie over onderzoek naar implementatie van zwangerschapspreventie programma?s voor isotretino´ne in Europa]

Gevonden op deze pagina: