Nieuws Nieuws over geneesmiddelen en farmabedrijven.

XML RSS feedRSS feed van deze pagina


College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

CBG Jaarverslag 2014

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
De wijze van de beoordeling van geneesmiddelen in Nederland en Europa verandert. Het gaat niet langer alleen om de beoordeling van de werkzaamheid en de risico?s van geneesmiddelen op het moment dat ze op de markt komen. Geneesmiddelen worden steeds meer ook actief gevolgd in het dagelijks gebruik gedurende de hele periode dat ze in de gezondheidszorg worden toegepast. Dat levert nieuwe en andere gegevens op die voortdurend moeten worden beoordeeld.
www.cbg-meb.nl/...CBG-RSS-feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=CBG-RSS-feeds - 6 mei 2015« Vorige
[Interpol waarschuwt tegen illegale dieetpil]
Volgende »
[Herzien beleidsdocument over zienswijzen bij een voorgenomen besluit]